Categorie: Nieuws

 • IX Zon en Energie de Liemers sluiten overeenkomst voor samenwerking Zonnepark Zonnig Duiven

  IX Zon en Energie de Liemers sluiten overeenkomst voor samenwerking Zonnepark Zonnig Duiven

  IX Zon en Energie de Liemers willen een zonnepark ontwikkelen aan de Nieuwgraafsestraat. Eind april hebben partijen een Samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de verdere ontwikkeling van Zonnepark Zonnig Duiven. Energie de Liemers wordt voor 50% aandeelhouder van het project en wil gaan zorgen voor lokale deelname aan het zonnepark. IX Zon heeft tot nu toe de […]

 • Zonnig Duiven

  IX Zon heeft plannen ontwikkeld een zonnepark te ontwikkelen aan de Nieuwgraafsestraat in de gemeente Duiven: Zonnig Duiven. Woensdag 7 december informeren IX Zon en Energie de Liemers belangstellenden hoe zij kunnen deelnemen, wat de stand van zaken is en hoe belanghebbenden (eventueel) kunnen meeprofiteren. De informatieavond vindt plaats in Cultuurcentrum DE OGTENT! in Duiven […]

 • Zonnepark Zonnig Duiven

  De gemeente Duiven, Energie De Liemers, onderdeel van Rijn en IJssel Energiecoöperatie en IX Zon voeren gesprekken over de ontwikkeling van een grondgebonden zonnepark. De naam van het park is ‘Zonnig Duiven’. In totaal gaat het om een oppervlakte van circa 25 hectare, waarvoor momenteel met de grondeigenaren afspraken worden gemaakt. Onderwerp van gesprek zijn […]

 • Samenwerking Energie De Liemers en Rijn en IJssel Energie Coöperatie

  Coöperatie Energie De Liemers heeft een stormachtige start beleefd. De voorbije periode is achter de schermen volop gewerkt aan de realisatie van de plannen en het werven van leden. De coöperatie bestaat momenteel zo’n anderhalf jaar. Direct bij de start zijn gesprekken aangegaan met projectontwikkelaars omdat er al enkele initiatieven klaar lagen (en liggen). Het […]

 • ‘Duivens  zonnepark uitbreiden naar Zevenaars grondgebied’

  Een bedrijf dat een zonnepark van 25 hectare in het Duivense broek wil realiseren, hoopt dat het mag uitbreiden met 16 hectare op Zevenaars grondgebied. Het gaat om IX Zon, dat stelt al grondcontracten te hebben voor de 16 hectare. De grond ligt ten westen van de Galstraat, dicht bij Lathum. Duiven wil in het […]

 • Verkennende gesprekken met Rijn en IJssel Energie Cooperatie

  In de afgelopen weken hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met Coöperatie Energie De Liemers i.o. Wij zouden graag met hen de coöperatieve invulling van een zonproject van 25 hectare op het Synergiepark Innofase aan de A12 willen ontwikkelen. Wout Oosterhof, een van de bestuursleden van Coöperatie Energie de Liemers licht het initiatief toe. In de komende […]

 • Energiecooperatie wil lasten en lusten

  Energiecooperatie wil lasten en lusten

  De Duivense gemeenteraad is akkoord met de realisering van 93 hectare zonnepanelen en vijf tot acht extra windturbines in het Duivense Broek. Maar exploitanten moeten het wel eerst eens worden met de grondeigenaren en de gemeente eist dat ongeveer de helft van de zonnepanelen en windturbines in lokaal eigendom komt. Een belangrijke gegadigde is de […]

 • Gemma Tiedink: ‘Ik realiseer me heel goed dat het landschap er niet beter op wordt’

  Het westelijke deel van het Duivense Broek ondergaat de komende jaren waarschijnlijk een metamorfose. Niet alleen wordt bedrijventerrein Centerpoort-Noord met vijftien hectare uitgebreid, ook is er ruimte voor grootschalige zonne- en windenergieprojecten. Wethouder Gemma Tiedink (Lokaal Alternatief) beantwoordt vijf vragen. Duiven wil bijdragen aan de CO2-reductie in het Klimaatakkoord, maar grondeigenaren mogen zelf bepalen of […]

 • Energiehub InnoFase

  Op dit moment worden de eerste stappen in de systeemverkenning Energiehub InnoFase gezet. Onder begeleiding van de werkgroep Energiehub InnoFase (bestaande uit diverse bedrijven op InnoFase, Liander, Waterschap Rijn & IJssel, Oost NL, Kiemt, gemeente Duiven en RES Arnhem-Nijmegen) is Firan gestart met het identificeren van kansrijke koppelingen tussen toekomstige hernieuwbare energieprojecten en de gebruikers […]

 • Energiecoöperatie wil inwoners zelf laten profiteren van zon en wind

  In de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar komt een energiecoöperatie met de naam ‘Energie De Liemers’. De coöperatie wil met de hulp van inwoners energieprojecten gaan realiseren. “Als er in ons buitengebied dan toch grootschalige opwek van zon en wind moet komen, willen we graag dat de opbrengsten voor de lokale gemeenschap zijn. Zo hebben we […]