Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

Energie de Liemers

Samen voor onze energie

Energie de Liemers zet zich in voor schone energie in de Liemers. Het doel van Energie de Liemers is om samen met onze leden, participanten en partners deel te nemen aan duurzame energieprojecten zoals zon- en windenergie of deze op te zetten. Samen zorgen we dat de opbrengsten in de regio blijven. Leden uit de regio kunnen investeren en delen in het rendement van de projecten. Ook worden in de toekomst lokale projecten en diensten voor ondernemers en inwoners van Duiven, Westervoort en Zevenaar ondersteund. Denk aan initiatieven voor meer schone energie en andere maatschappelijke doelen.

Ledengroep

Energie de Liemers is gestart als een zelfstandige coöperatie, maar is nu onderdeel van de grotere organisatie Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE). De samenwerking met REIJE zorgt ervoor dat we gebruik kunnen maken van de opgebouwde expertise en ondersteuning van deze ervaren coöperatie.

Als lid van Energie de Liemers ben je automatisch ook lid van REIJE en maak je deel uit van de speciale ledengroep Energie de Liemers. Samen werken we aan duurzame energie in de Liemers. Wout Oosterhof, woonachtig in Duiven is voorzitter van de ledengroep Energie de Liemers en secretaris van Rijn en IJssel Energiecoöperatie. Lees hier het interview met Wout.

Wat we doen

De ledengroep Energie de Liemers geeft invulling aan de activiteiten en projecten van Rijn en IJssel Energiecoöperatie in de Liemers. Leden hebben een stem op de Algemene Ledenvergadering van Rijn en IJssel Energiecoöperatie. Energie de Liemers kan als ledengroep voorstellen doen aan de Algemene Ledenvergadering.

Door lidmaatschapsgeld (ledenkapitaal) en financiële deelname van leden in projecten kan Energie de Liemers lokaal projecten op het gebied van duurzaamheid ontwikkelen. Met de inzet van actieve leden in werkgroepen en commissies wordt de lokale rol versterkt. Het bestuur van Rijn en IJssel Energie acteert in opdracht van de leden als het gaat om het uitzetten van een koers en het bewaken van de voortgang.

Om lokale energieprojecten van de grond te krijgen, willen we samenwerken met andere partijen. Denk aan ontwikkelaars, banken, grond- en dakeigenaren, energiebedrijven, de Liemerse gemeenten. Belangrijk is voor ons de samenwerking met de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ondernemersverenigingen en natuur- en milieuorganisaties en daarnaast wellicht andere lokale initiatieven uit de streek.

We streven ernaar dat Energie de Liemers een steeds belangrijkere rol krijgt binnen de lokale en regionale energietransitie. Lokale en regionale initiatieven spelen een belangrijke rol bij de invulling van de regionale opgave uit het klimaatakkoord dat op haar beurt uiteindelijk onderdeel uitmaakt van de landelijke opgave. Deze belangrijke rol vertaalt zich in een stevige groei van energiecoöperaties op het gebied van energie. Nederland telt op dit momenten ruim 700 energiecoöperaties.