Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

Energie de Liemers

Wat we doen

Energie de Liemers is een coöperatie die zich richt op de energietransitie. Het doel van Energie de Liemers is om samen met onze leden, participanten en partners deel te nemen aan of opzetten van duurzame energieprojecten zoals zon- en windenergie. Wij bevorderen de sociale samenhang in de Liemers. Een deel van opbrengsten uit projecten komt ten goede aan lokale maatschappelijke projecten en diensten.

Bestuur

Het bestuur van Energie de Liemers bestaat uit de volgende leden:

Paul van Kuilenburg (Voorzitter)
Wout Oosterhof (Secretaris)
Frans van Wanrooij (Penningmeester)
Martin Werker (Algemeen bestuurslid)

Leden

Energie de Liemers is een ledenorganisatie op democratische grondslag. De  leden zijn het vertrekpunt van onze inzet. Door lidmaatschapsgeld (ledenkapitaal) en financiële deelname in projecten kan Energie de Liemers lokaal projecten op het gebied van duurzaamheid ontwikkelen. Met de inzet van actieve leden in werkgroepen en commissies wordt de lokale rol versterkt. Het bestuur acteert in opdracht van de leden wanneer het gaat om het uitzetten van een koers en het bewaken van de voortgang.

Het lokaal coöperatief ontwikkelen krijgt vorm in samenwerking met ontwikkelaars, banken, grond- en dakeigenaren, energiebedrijven, de Liemerse gemeenten, maar vooral ook met de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ondernemersverenigingen, natuur- en milieu-organisaties en daarnaast wellicht andere lokale initiatieven.

Energie de Liemers krijgt een steeds belangrijkere rol binnen de lokale en regionale energiestrategie. Lokale en regionale initiatieven zijn van belang bij de invulling van de regionale opgave uit het klimaatakkoord dat op haar beurt uiteindelijk onderdeel uitmaakt van de landelijke opgave. Deze belangrijke rol vertaalt zich in een stevige groei van coöperaties op het gebied van energie. Nederland telt op dit momenten circa 600 energiecoöperaties