Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

Update ledenbijeenkomst 11 april

Op 11 april was er een ledenbijeenkomst bij Waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap is eigenaar van de twee windturbines in Duiven. Het waterschap verbruikt namelijk veel energie en ze streven ernaar om zo min mogelijk negatieve impact te maken. Het is dan ook de ambitie van het waterschap om in 2025 volledig energieneutraal te zijn. Er is altijd weerstand als er ergens windturbines worden gebouwd, maar gelukkig zijn er nauwelijks klachten van overlast. Rijn en IJssel doet dan ook erg haar best om een goede relatie met omwonenden te houden. Er is ook een Omgevingsfonds gestart, zodat een deel van de opbrengst van de turbines gebruikt kan worden voor buurtinitiatieven.

Ook hebben we het tijdens de bijeenkomst gehad over de Smart Energy Hub InnoFase. 17 ondernemers – waaronder Zonnig Duiven (IX Zon en EDL/REIJE) en het waterschap – onderzoeken of we in de toekomst gebruik kunnen maken van elkaars energie. Hierbij wordt ook nagedacht over energieopslag.

Tot slot hebben Wout en Ineke een update gegeven van de projectontwikkeling Zonnig Duiven. Ook is de vraag besproken hoe we EDL en Zonnig Duiven beter in beeld kunnen brengen.