Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

Projecten

Zonnepark Zonnig Duiven

Energie de Liemers en projectontwikkelaar IX Zon werken sinds 2021 samen aan zonnepark Zonnig Duiven. IX Zon nam het initiatief voor dit zonnepark, dat komt aan de Nieuwgraafsestraat in Duiven. Het gaat om een grondgebonden zonnepark van zo’n 25 hectare, met ruim 54.000 panelen. Genoeg om 11.000 huishoudens van duurzame elektriciteit te voorzien.

Energie de Liemers wordt met Rijn en IJssel Energiecoöperatie voor 50% medeaandeelhouder. Hierdoor beslissen we mee over de ontwikkeling en kunnen we leden straks een goede financiële deelname bieden. Om de aankoop van 50% van de aandelen en de ontwikkelingskosten te kunnen betalen, hebben Energie de Liemers en REIJE een financieringsplan gemaakt. REIJE legt geld in, dat is verdiend met andere projecten. Energie de Liemers wil haar deel financieren met een lening van provincie Gelderland. Daarnaast konden inwoners en bedrijven mee investeren in de ontwikkelingsfase het zonnepark. 

Voor de bouwfase van het park geven we ‘Zonaandelen Zonnig Duiven Exploitatie’ uit. De inschrijving hiervoor vindt plaats als het project klaar is om gebouwd te worden. Naar verwachting is dit medio 2027. Lees meer.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland.                                              

Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling

In september 2023 konden mensen zich inschrijven voor Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling. Energie de Liemers / Rijn en IJssel Energiecoöperatie (EDL/REIJE) bood deze mogelijkheid aan iedereen die wil bijdragen aan de opwek van schone energie in de regio.

Als je ‘projectparticipaties Zonnig Duiven Ontwikkeling’ koopt, help je samen met andere leden mee om het Zonnepark voor te bereiden en te ontwikkelen. Een investering waarmee je bijdraagt aan het opwekken van duurzame energie en waarmee je profiteert van de opbrengsten.


Voor deze uitgifte wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling van de prospectusplicht zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 van de Prospectusverordening. Dat kan bij aanbiedingen onder de € 5 miljoen. Het informatiememorandum is dan ook geen prospectus dat door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is goedgekeurd. Op deze aanbieding wordt ook geen toezicht uitgeoefend door de AFM. De uitgifte is echter wel aangemeld bij de AFM.

Informatie en voorwaarden

Een Zonaandeel kost € 1.000,- plus 3% transactiekosten. De minimale inleg is € 2.000,-. Lees alle informatie, voorwaarden en risico’s:

Lees meer over het opgehaalde bedrag en de toekenning Zonaandelen in dit nieuwsbericht.