Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

Projecten

Onderstaand lees je achtereenvolgens meer informatie over Inschrijving Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling en het Zonnepark Zonnig Duiven.

Zonnepark Zonnig Duiven

Energie de Liemers en projectontwikkelaar IX Zon werken sinds 2021 samen in het project Zonnig Duiven. Projectontwikkelaar IX Zon heeft het initiatief genomen voor dit zonnepark, dat komt aan de Nieuwgraafsestraat in Duiven. Het gaat om een grondgebonden zonnepark van zo’n 25 ha, met ruim 54.000 panelen en een vermogen van 31 MWp.

Energie de Liemers wil samen met Rijn en IJssel Energiecooperatie voor vijftig procent medeaandeelhouder worden van Zonnepark Zonnig Duiven. Door mede-eigenaar te worden beslissen we mee over de ontwikkeling van het project en een betere positie om leden straks ook een goede financiële deelname te kunnen bieden.

Om de aankoop van 50% van de aandelen en de ontwikkelingskosten te kunnen betalen, hebben Energie de Liemers en REIJE een financieringsplan gemaakt. REIJE legt geld in, dat is verdiend met andere projecten. Energie de Liemers wil haar deel financieren met een lening van de provincie Gelderland. Daarnaast kunnen inwoners en bedrijven binnenkort (juni of september) mee investeren in de ontwikkelingsfase van Zonnepark Zonnig Duiven. 

Op 5 en 7 september worden er informatieavonden gehouden in zowel de Ogtent in Duiven als online. Lees hier meer en meld je aan: https://energiedeliemers.nl/2023/07/11/informatiebijeenkomsten-zonaandelen-zonnig-duiven/

Voor de exploitatiefase van Zonnig Duiven geven we ‘Zonaandelen Zonnig Duiven Exploitatie’ uit. De inschrijving hiervoor vindt plaats als het project klaar is om gebouwd te worden. Naar verwachting is dit medio 2027. Lees meer https://energiedeliemers.nl/2023/06/20/zonaandelen-zonnig-duiven-ontwikkeling/

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.

Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling

Van donderdag 7 tot zondag 24 september kon je inschrijven voor Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling. Energie de Liemers / Rijn en IJssel Energiecoöperatie (EDL/REIJE) biedt deze mogelijkheid aan iedereen die wil bijdragen aan de opwek van schone energie in de regio.

Als je ‘projectparticipaties Zonnig Duiven Ontwikkeling’ koopt, help je samen met andere leden mee om het Zonnepark voor te bereiden en te ontwikkelen. Een investering waarmee je bijdraagt aan het opwekken van duurzame energie en waarmee je profiteert van de opbrengsten.


Voor deze uitgifte wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling van de prospectusplicht zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 van de Prospectusverordening. Dat kan bij aanbiedingen onder de € 5 miljoen. Het informatiememorandum is dan ook geen prospectus dat door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is goedgekeurd. Op deze aanbieding wordt ook geen toezicht uitgeoefend door de AFM. De uitgifte is echter wel aangemeld bij de AFM.

Informatie en voorwaarden

Een Zonaandeel kost € 1.000 plus 3% transactiekosten. De minimale inleg is € 2.000. Lees alle informatie, voorwaarden en risico’s in onderstaande documentatie.

Lees meer over het opgehaalde bedrag en de toekenning Zonaandelen in het nieuwsbericht.