Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

Word lid van de coöperatie

Ga ook voor lokale, schone en betaalbare energie! Draag bij aan duurzame energieprojecten en word lid van Rijn en IJssel Energiecoöperatie en ledengroep Energie de Liemers

Als lid:

  • profiteer je van rendement over je inleg in het ledenkapitaal van de coöperatie;
  • ben je – samen met de andere leden – de eerste die zich kan inschrijven voor projecten van de coöperatie, zoals een wind- of zonnepark;
  • krijg je stemrecht op de ledenvergadering en kan je ideeën aandragen voor nieuwe energieprojecten;
  • draag je bij aan lokale, schone en betaalbare energie.

Contributie lidmaatschap

De contributie is € 24,- per jaar. Je betaalt geen contributie als je:

  • gemiddeld meer dan 2 uur per week vrijwilligerswerk doet voor de coöperatie;
  • klant bent van om | nieuwe energie;
  • deelneemt aan een van onze energieprojecten.

Eenmalige inleg kapitaalrekening

Nieuwe leden leggen eenmalig € 100,- in voor de ledenkapitaalrekening. Als je je lidmaatschap beëindigt, wordt dit terugbetaald. Het vermogen van de kapitaalrekening investeren we in duurzame energieprojecten. We streven ernaar om dividend uit te keren over je inleg.

Lid worden of participeren in een project?

6 redenen om lid te worden

1. Het maakt niet uit of je eigen dak geschikt is voor zonnepanelen

Zonnepanelen installeren op je eigen dak is natuurlijk alleen mogelijk als je een geschikt dak hebt. Daarnaast moet je de nodige investering doen in geld en tijd. Door mee te doen in een collectief project zijn die dingen niet nodig, maar draag je wel bij aan meer duurzame energie en profiteer je van het financiële voordeel. Het mag natuurlijk ook allebei!

2. Je ondersteunt de lokale economie

Naast het belastingvoordeel levert het opwekken van duurzame energie de deelnemers van het project ook geld op. Wij beslissen samen wat we met de opbrengst doen. Een gedeelte wordt geïnvesteerd in onze lokale gemeenschap: bijvoorbeeld in een opknapbeurt van de kinderboerderij of in een nieuw duurzaam energieproject.

3. Je draagt bij aan een groter aandeel duurzame energie in Nederland

Om de planeet te redden is het belangrijk dat we overgaan van vervuilende fossiele energie op schone, duurzame energie. Door mee te doen in een lokaal energieproject versterk je de beweging van actieve burgers in de energietransitie. En je draagt bij aan groter aandeel van duurzame energie in de Liemers.

4. Het maakt je onafhankelijk

Door als gemeenschap samen energie op te wekken, maak je je minder afhankelijk van grote energieleveranciers. Je neemt het heft in eigen handen en beslist zelf over de energievoorziening

5. Je bent betrokken bij de buurt

Het verbindt mensen om samen te werken aan lokale duurzame energie. Je doet het met en voor elkaar. Lokale energieprojecten zorgen dus voor meer verbondenheid in een wijk, dorp of stad. Wel zo gezellig!

6. Leerzaam voor de kinderen

De overgang naar een schone energievoorziening is een lang proces. We hebben ook onze kinderen daar hard bij nodig. Door als ouders bezig te zijn met duurzame energie, geef je je kinderen een mooi voorbeeld en maak je duurzaamheid een belangrijk thema.

We streven naar 400 leden die jaarlijks een kleine bijdrage leveren. Zo is er genoeg geld om projecten te kunnen doen. Naast leden zoeken we ook participanten die in projecten willen investeren. Bijvoorbeeld buurtbewoners of lokale ondernemers. Een deel van de opbrengsten uit projecten willen we gaan gebruiken voor lokale maatschappelijke projecten en diensten. Denk aan een bijdrage om een buurthuis op te knappen of om een buurtmoestuin aan te leggen.