Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

Vraag en antwoord

Bekijk hier alle veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.

Energie de Liemers wil dat iedereen in de Liemers toegang heeft tot schone en betaalbare energie, opgewekt in onze eigen omgeving. Samen gaan we aan de slag voor een mooie toekomst. Voor onszelf, voor elkaar en voor de regio. Onze missie is om lokaal schone energie op te wekken met natuurlijke bronnen. Dat doen we door zelf duurzame energieprojecten op te zetten en samen te werken met andere initiatieven die energie willen opwekken met natuurlijke bronnen in onze buurt. Zo hebben we zeggenschap over wat in onze regio gebeurt. Samen zorgen we dat de opbrengsten in de regio blijven.

De wereld om ons heen verandert. Met z´n allen moeten we aan de slag voor een mooie toekomst, voor onszelf, voor elkaar en voor onze regio.

Terwijl grote energiebedrijven om ons heen langzaamaan en steeds sneller overstappen op nieuwe vormen van energieproductie, zien we dat onze regio daar amper een rol in speelt. Als coöperatie van burgers, bedrijven en overheden willen we meedenken over nieuwe energieprojecten om ons eigen energiesysteem voor de regio op te bouwen.

Op die manier zorgen we ervoor dat er – nu en in de toekomst – genoeg energie is voor ons allemaal. We worden (mede)eigenaar van de energiebronnen. We hebben inspraak in wat in onze buurt gebeurt. Samen zorgen we ervoor dat de opbrengsten in onze regio blijven. Zo zijn we niet langer afhankelijk van grote energiebedrijven uit binnen- en buitenland, maar voorzien we in onze eigen energiebehoefte.

Energie de Liemers staat voor:

  • samen onze eigen schone energie opwekken
  • zeggenschap over wat er in jouw buurt gebeurt
  • opbrengsten die in onze regio blijven
  • regie houden over onze eigen energie en onafhankelijk zij
  • werken aan schone en betaalbare energie voor iedereen in de Liemers

Op dit moment werkt Energie de Liemers aan de ontwikkeling van Zonnepark Zonnig Duiven. Heb je ideeën voor andere lokale opwek- of energieprojecten? Laat het ons weten via info@energiedeliemers.nl.

Energie de Liemers is een zelfstandige ledengroep van Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE) met de focus op de gemeenten in de Liemers (Duiven, Westervoort en Zevenaar). Door de samenwerking met ervaren coöperatie REIJE, heeft Energie de Liemers een sterke basis die helpt bij het verder bouwen aan lokale duurzame energieprojecten.

Je kunt je aansluiten bij Energie de Liemers op verschillende manieren. Meld je aan voor de nieuwsbrief of als lid van Rijn en IJssel Energiecoöperatie en ledengroep Energie de Liemers.

We zoeken ook actieve leden die zich willen inzetten voor Energie de Liemers op het gebied van opwekprojecten, energiebesparing en dergelijke. Heb je interesse of vragen? Stuur dan een mail naar info@energiedeliemers.nl.

Je kunt ons ook volgen via LinkedIn en Facebook.

Als je lid wordt, betaal je € 24,- contributie per jaar, maar dit is gratis als je:

• actief bent als vrijwilliger (gemiddeld meer dan 2 uur per per week);
en/of
• klant bent van een energieleverancier waarmee de coöperatie een vergoedingsregeling heeft afgesproken (momenteel Greenchoice of OM) en dit bij de coöperatie hebt gemeld;
en/of
• participant bent bij één van onze projecten.

De coöperatie vraagt van haar leden om eenmalig een bedrag in te leggen op de ledenkapitaalrekening. Dit is een bedrag van € 100,- bij start van je lidmaatschap. De ledenkapitaalrekening is onderdeel van het eigen vermogen (risicodragend) van de coöperatie. Meer hierover lees je hier.

Als je lid wordt van de ledengroep Energie de Liemers van Rijn en IJssel Energiecoöperatie, dan gaan we samen onze doelen waarmaken. Je laat zien dat je onze doelen ondersteunt en belangrijk vindt. Samen zorgen we ervoor dat we projecten als Zonnepark Zonnig Duiven kunnen ontwikkelen. Zo kunnen we de opgewekte energie ook lokaal, tegen een betaalbare prijs, leveren. En misschien gaan we ook aan de slag met energiebesparing en energieopslag. Als lid kun je ook actief bijdragen door als vrijwilliger een of meerdere taken op te pakken. Dat is niet verplicht. Door lid te worden en/of ons te volgen en ons verhaal te delen maken we samen een succes van Energie de Liemers.

Energie de Liemers is een startend initiatief met beperkte ervaring in energieprojecten. De samenwerking met REIJE zorgt ervoor dat we gebruik kunnen maken van de opgebouwde expertise en ondersteuning van deze ervaren coöperatie. Ook heeft REIJE een basisorganisatie voor financiën, backoffice en communicatie waar we gebruik van kunnen maken. Door samen te werken met REIJE kunnen we als ledengroep Energie de Liemers onze eigen projecten in de Liemers doen en tegelijk ook steunen op de bestaande organisatie en ervaring van REIJE.

Energie de Liemers is een ledengroep van Rijn en IJssel Energiecoöperatie. De leden zijn inwoners of bedrijven van de Liemers.

Als lid van Rijn en IJssel Energiecoöperatie kun je investeren in projecten door in te schrijven voor participaties. Leden uit de directe omgeving en de Liemers krijgen voorrang bij toekenning van de participaties.

Voor de ontwikkelingsfase van Zonnig Duiven geeft REIJE ‘Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling’ uit. Deze projectparticipaties werden in 2023 en naar verwachting ook nog in 2024 of 2025 uitgegeven. De ontwikkelingsfase van het project is een risicovolle fase. Het is niet zeker dat het project wordt gerealiseerd. Meer informatie over Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling.

Voor de exploitatiefase van Zonnig Duiven geven we ‘Zonaandelen Zonnig Duiven Exploitatie’ uit. De inschrijving hiervoor vindt plaats als het project klaar is om gebouwd te worden. Naar verwachting is dit medio 2027. De looptijd van deze Zonaandelen is waarschijnlijk de hele looptijd van het project (30 jaar). De inleg per Zonaandeel is lager.