Maand: oktober 2022

  • Zonnepark Zonnig Duiven

    De gemeente Duiven, Energie De Liemers, onderdeel van Rijn en IJssel Energiecoöperatie en IX Zon voeren gesprekken over de ontwikkeling van een grondgebonden zonnepark. De naam van het park is ‘Zonnig Duiven’. In totaal gaat het om een oppervlakte van circa 25 hectare, waarvoor momenteel met de grondeigenaren afspraken worden gemaakt. Onderwerp van gesprek zijn…

  • Samenwerking Energie De Liemers en Rijn en IJssel Energie Coöperatie

    Coöperatie Energie De Liemers heeft een stormachtige start beleefd. De voorbije periode is achter de schermen volop gewerkt aan de realisatie van de plannen en het werven van leden. De coöperatie bestaat momenteel zo’n anderhalf jaar. Direct bij de start zijn gesprekken aangegaan met projectontwikkelaars omdat er al enkele initiatieven klaar lagen (en liggen). Het…