Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

De gemeente Duiven, Energie De Liemers, onderdeel van Rijn en IJssel Energiecoöperatie en IX Zon voeren gesprekken over de ontwikkeling van een grondgebonden zonnepark. De naam van het park is ‘Zonnig Duiven’. In totaal gaat het om een oppervlakte van circa 25 hectare, waarvoor momenteel met de grondeigenaren afspraken worden gemaakt. Onderwerp van gesprek zijn de wijze waarop bewoners van het omliggende gebied in De Liemers kunnen participeren en hoe Zonnig Duiven in het landschap kan worden ingepast.

ROM3D maakte een visualisatie van de huidige plannen. Dat voorlopige ontwerp is te bekijken via het Youtube-kanaal van IX Zon. Zonnig Duiven moet uiteindelijk 11.000 huizen van energie voorzien. 

De website van IX Zon biedt achterliggende informatie. Wie op de hoogte wil blijven van de vorderingen kan zich abonneren op de nieuwsbrief (onderaan de pagina): https://www.ixzon.nl/duiven/.