Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

Coöperatie Energie De Liemers heeft een stormachtige start beleefd. De voorbije periode is achter de schermen volop gewerkt aan de realisatie van de plannen en het werven van leden. De coöperatie bestaat momenteel zo’n anderhalf jaar. Direct bij de start zijn gesprekken aangegaan met projectontwikkelaars omdat er al enkele initiatieven klaar lagen (en liggen).

Het doel van Energie De Liemers is en blijft dat wanneer in De Liemers zonneparken en mogelijk ook windmolens worden geplaatst, de omgeving moet meeprofiteren. We moeten zuinig zijn en blijven op ons mooie landschap. Het geld dat in De Liemers wordt verdiend met duurzame energiebronnen moet ook terug kunnen gaan naar De Liemers.

Innofase
De gemeente Duiven heeft inmiddels 55 hectare grond bestemd voor zon- en windenergie. De eerste 25 hectare is voorbestemd voor het gebied Innofase. Een projectontwikkelaar heeft een plan gepresenteerd om concreet invulling te geven aan Innofase. Energie De Liemers is een eerste samenwerking met deze ontwikkelaar, IxZon, gestart. Beide partijen zijn zich er terdege van bewust dat gehoor moet worden gegeven aan lokaal eigendom en het optimaal faciliteren en compenseren van direct omwonenden, het mogelijk maken van breder lokaal eigenaarschap in Duiven en omgeving, en een goed doordachte wijze van landschappelijke invulling.

Professionalisering
De trajecten volgden elkaar in recordtempo, reden waarom veel tijd is besteed aan professionele ondersteuning van de coöperatie Energie De Liemers. Het bestuur bestond/bestaat uit vrijwilligers met slechts beperkte tijd. Het motto was en is: Wanneer we het doen, doe we het goed. Vanuit de Liemers is snel logische samenwerking met Coöperatie Rijn en IJssel gezocht en gevonden. Rijn en IJssel heeft al meerdere projecten ontwikkeld en beschikt over een professionele organisatie met betaalde specialisten die ervoor zorg dragen dat het geld dat in de regio wordt verdiend ook in de regio blijft.

Een administratie
Coöperatie Energie De Liemers heeft de duurzame ambitie dat ook in De Liemers te realiseren. Zon- en windenergie gekoppeld aan CO2-neutraal worden. De oorlog in de Oekraïne leert ons dat wij minder afhankelijk moeten zijn van olie en gas.

Coöperatie Energie De Liemers blijft haar eigen naam houden, organisatorisch gaan we op in één organisatie als onderdeel van Coöperatie Rijn en IJssel. Bewoners en ondernemers die hebben aangegeven lid te willen worden van Energie De Liemers worden automatisch lid van Rijn en IJssel Energie Cooperatie. Wanneer alle administratieve handelingen zijn ingericht, ontvangt iedereen een definitief aanmeldingsformulier voor Energie De Liemers. De uitnodiging worden vanuit het systeem van Rijn en IJssel Energie Coöperatie worden verstuurd.

Samen energiek!