Maand: december 2021

  • Gemma Tiedink: ‘Ik realiseer me heel goed dat het landschap er niet beter op wordt’

    Het westelijke deel van het Duivense Broek ondergaat de komende jaren waarschijnlijk een metamorfose. Niet alleen wordt bedrijventerrein Centerpoort-Noord met vijftien hectare uitgebreid, ook is er ruimte voor grootschalige zonne- en windenergieprojecten. Wethouder Gemma Tiedink (Lokaal Alternatief) beantwoordt vijf vragen. Duiven wil bijdragen aan de CO2-reductie in het Klimaatakkoord, maar grondeigenaren mogen zelf bepalen of…