Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

Het westelijke deel van het Duivense Broek ondergaat de komende jaren waarschijnlijk een metamorfose. Niet alleen wordt bedrijventerrein Centerpoort-Noord met vijftien hectare uitgebreid, ook is er ruimte voor grootschalige zonne- en windenergieprojecten. Wethouder Gemma Tiedink (Lokaal Alternatief) beantwoordt vijf vragen.

Duiven wil bijdragen aan de CO2-reductie in het Klimaatakkoord, maar grondeigenaren mogen zelf bepalen of ze meewerken. Maakt die vrijwilligheid de ambities van de gemeente niet erg vrijblijvend?

“Op dit moment is er geen verplichting, dat kan ook niet. Maar met dit regionale zoekgebied gaan we veel verder dan de gemeentelijke opgave. Ik verwacht zoveel belangstelling dat de gemeente het voortouw niet hoeft te nemen. Er hebben zich al drie partijen gemeld voor de zonneweides, voor de windturbines zal dat vast nog komen. We weten dat er naar Duiven gekeken wordt. Ik denk dat de grondeigenaren op termijn ook in beweging komen. Dit is de eerste stap in een continu proces. Wat betreft de rol van de gemeente zal de tijd leren wat nodig is. Dat hangt af van de markt en de opstelling van de grondeigenaren.”

De ruimtelijke studie schetst een erg rooskleurig beeld van de landschappelijke gevolgen. Je gaat haast denken: leg het hele buitengebied maar vol met zonnepanelen.

“Dat is ook besproken tijdens de bijeenkomsten die we hebben gehad met bewoners van het gebied. Het praatje van de landschapsarchitect deed denken dat het alleen maar beter wordt. Ik realiseer me heel goed dat dat niet zo is. Het landschap wordt er niet beter op, maar het is wel een opgave waaraan we invulling willen geven. De windmolens worden door hun hoogte een lastig verhaal, maar de zonneweides kunnen we wel proberen zoveel mogelijk te laten aansluiten op het landschap. En qua biodiversiteit zijn er echt wel mogelijkheden.”

Maar recreatieve routes tussen velden vol zonnepanelen, ik kan me er weinig bij voorstellen.

“Het gebied sluit aan op een bedrijventerrein. Je ziet vaak dat werknemers in de lunchpauze gaan wandelen. Voor hen kan dit wel een aantrekkelijk ommetje worden. Het gaat erom dat we kansen benutten, bijvoorbeeld door de weteringen (brede sloten, red.) te behouden en waar mogelijk te versterken met natuurlijke oevers. We hadden ze ook kunnen volstorten en dan een buis eronder voor de waterafvoer. Dat gebeurt als iedere vierkante meter geld moet opleveren. Daar kiezen we niet voor.”

Het doel is dat 50 procent van de zonnepanelen en windmolens in lokaal eigendom komt. In hoeverre gaat de gemeente zich daarmee bemoeien?

“Er is al een cooperatie opgericht, waarvan de inwoners lid kunnen worden. De gemeente is geen partij in die cooperatie. De verdeling van de revenue is aan de leden, daar gaan wij geen voorwaarden aan stellen. Initiatiefnemers zullen in hun plan wel moeten uitleggen hoe zij de 50 procent lokaal eigendom gaan vormgeven. We zullen kritisch kijken of dat voldoet aan onze doelstellingen en voorwaarden.”

Moeten bewoners van het gebied lid worden van de cooperatie om hun belangen veilig te stellen?

“Nee, initiatiefnemers moeten met hen in gesprek en we willen de wensen van de bewoners van het gebied terugzien in het plan. Ook daar kijken we kritisch naar. We willen als gemeente de regie houden op de invulling van het gebied.”

(Bron: Duivens Nieuwsblad 15 december 2021)