Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

In de afgelopen weken hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met Coöperatie Energie De Liemers i.o. Wij zouden graag met hen de coöperatieve invulling van een zonproject van 25 hectare op het Synergiepark Innofase aan de A12 willen ontwikkelen.

Wout Oosterhof, een van de bestuursleden van Coöperatie Energie de Liemers licht het initiatief toe. In de komende ALV zullen we aan onze leden een voorstel doen voor een (kleine) statutenwijziging waarmee we vanuit REIJE dit initiatief kunnen ondersteunen mét behoud van de Liemerse identiteit. 

Wout Oosterhof vertelt: “De website (https://energiedeliemers.nl) is live. We gaan vanaf nu leden werven en we zijn met projectontwikkelaars voor zon en wind in gesprek over lokale participatie in projecten. Om de kans op lokale invloed op de landschappelijke inrichting en financiële participatie te vergroten, hebben we ook onze stem laten horen bij het ontwerp van het lokale beleid en de voorwaarden voor aanleg van zon en windparken, recent vastgesteld door de gemeenteraad van Duiven.  

Nadat vorig jaar al zoekgebieden waren aangewezen in de regio Midden Gelderland (onderdeel van de Regionale Energie Strategie) heeft Gemeente Duiven intussen 55 ha grond bestemd voor zon en windenergie. Locatie is het Synergiepark Innofase. Hier zijn de eerste 25 ha door projectontwikkelaar vastgelegd. Energie De Liemers, onze eigen Liemerse coöperatie, heeft intussen een eerste samenwerking gevonden met deze ontwikkelaar. Die is zich er terdege van bewust dat aan lokaal eigendom en het optimaal faciliteren en compenseren van direct omwonenden met dito landschappelijke invulling gehoor moet worden gegeven. Logische volgende stap is dan ook om samen de plannen concreet maken. Natuurlijk door ook het gesprek met alle betrokkenen aan te gaan. Naast de ideële doelen die we nastreven, zit daar natuurlijk ook een zakelijke kant aan die de nodige expertise vraagt van ons.  We hebben de samenwerking met  Rijn en IJssel Energiecoöperatie opgezocht. Zij hebben immers al meerdere projecten ontwikkeld en beschikken over een professionele organisatie met professionals die ervoor zorgdragen dat het geld dat wij in de regio gaan verdienen ook in de regio blijft. 

Dit gaan wij ook realiseren in De Liemers. Zon en wind als belangrijke stap in verduurzaming, gekoppeld aan CO2 neutraal worden. En zeker ook minder afhankelijk zijn van gas en olie, hetgeen door de oorlog in de Oekraïne nog belangrijker is geworden. Coöperatie Energie De Liemers hoopt in nauwe samenwerking met Rijn en IJssel ervoor zorgen dat het geld dat we hiermee verdienen in onze Liemers blijft. Tegelijkertijd zullen we onze invloed aanwenden om samen met omwonenden ons mooie landschap zo veel mogelijk in tact houden en waar mogelijk versterken.”

(Bron: Rijn en IJssel Energie Cooperatie)