Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

Projectupdate Zonnig Duiven

Voortgang Zonnig Duiven vergunningsaanvraag

De formele vergunningsaanvraag voor Zonnepark Zonnig Duiven is in september 2023 ingediend bij de gemeente Duiven. Inmiddels hebben we van de gemeente aanvullende vragen ontvangen en beantwoord. Naar verwachting zal de gemeente de ontwerpvergunning in het eerste kwartaal van 2024 ter inzage leggen. In de inzageperiode van 6 weken kunnen zienswijzen worden ingediend. Na afloop van de inzageperiode reageert de gemeente op de zienswijzen met een zogenoemde ‘zienswijzennotitie’. Daarna wordt, na eventuele aanpassingen, de definitieve vergunning verleend.

Herhaling: Toekenning Zonaandelen in twee stappen

Het aantal inschrijvingen voor Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling heeft de verwachtingen overtroffen. We overwegen nu om mogelijk meer Zonaandelen toe te kennen dan het oorspronkelijk doel van €100.000. Het bestuur heeft de intentie om het op te halen bedrag daadwerkelijk te verhogen, maar helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om hierover een besluit te nemen. Daarom heeft het bestuur in overleg met de Financiële Commissie besloten om de toekenning Zonaandelen in twee stappen te doen. De eerste toekenning van Zonaandelen is al gedaan aan leden uit de Liemers. Alle inschrijvingen uit de Liemers zijn daarmee gehonoreerd. Het besluit over de toekenning van de overige Zonaandelen wordt naar verwachting medio december genomen. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Lees hier meer.

Landelijke voorkeursvolgorde zon niet van toepassing op Zonnepark Zonnig Duiven

Zoals je misschien in de media hebt gelezen, hebben de ministers De Jonge en Jetten in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld om de regels voor zonneparken op land aan te scherpen, met een vernieuwde ‘voorkeursvolgorde zon’. Hierdoor zullen nieuwe zonne-energieprojecten op landbouw- en natuurgronden alleen in uitzonderlijke gevallen worden toegestaan. Dit nieuwe beleid heeft geen effect op de ontwikkeling van Zonnepark Zonnig Duiven, omdat het geen nieuw project is. De vergunningsaanvraag is ingediend en het vergunningsproces loopt door zoals gepland.