Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

In gesprek met Wout Oosterhof over Zonnig Duiven

Zonnepark Zonnig Duiven is een nieuw project van Energie De Liemers (EDL), onder de vlag van Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE), en IX Zon. We gaan in gesprek met Wout Oosterhof, vrijwilliger en voorzitter van Energie De Liemers.

Wat is Zonnig Duiven?
“Zonnepark Zonnig Duiven is een zonnepark in ontwikkeling van 25 hectare groot met een opbrengst van ruim 30 megawattpiek. Dit is volgens recente gegevens m.b.t. het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van Nederlands huishoudens goed voor ca. 11.700 huishoudens. Het is een aaneengesloten gebied bij industriepark Innofase in de gemeente Duiven. Daar zijn we ook bezig met het ontwikkelen van een energiehub. Dat is een keten van bedrijven om op een slimme manier na te denken over duurzame energie. Een ultieme poging om tot een circulair systeem te komen.”

Waar ligt het precies?
“Het betreft het gebied rondom het bestaande windpark Duiven, bij de AVR in Duiven, de afvalverbranding.”

Kun je wat achtergronden geven over de totstandkoming van het project?
“Projectontwikkelaar IX Zon uit Leiden heeft het initiatief genomen voor het project. Sinds de oprichting in 2021 van Energie De Liemers is alles voor EDL in een stroomversnelling gekomen, zoals de gesprekken met de gemeente en de projectontwikkelaars en ook de samenwerking met Rijn en IJssel Energiecoöperatie en IX Zon.”

Wat is jouw rol en de rol van EDL en REIJE in het project? Kun je de verschillende rollen van EDL, REIJE en IX Zon toelichten?
“Ik ben voorzitter van Energie de Liemers en secretaris van Rijn- en IJssel Energiecoöperatie en fungeer als spreekbuis naar de gemeente en onze achterban en ben er ook voor om politieke vragen te beantwoorden. EDL en REIJE zorgen voor lokale betrokkenheid in het project. IX Zon is de projectontwikkelaar en zorgt o.a. voor het voorbereiden van de vergunningsaanvraag. In het begin moesten we heel erg aan elkaar wennen omdat er veel verschil in kennis was, maar nu kijken alle partijen op een aangename en zakelijke manier naar de opgave die we hebben met oog voor de omgeving en de participatie.


Wat zijn voor jou redenen om je vrijwillig in te zetten voor Energie de Liemers en dit zonnepark?

“Persoonlijk vind ik zonneparken niet heel erg mooi. Maar het doel heiligt de middelen en we moeten duurzame, schone energie produceren om niet meer afhankelijk te zijn van Russische aardolie en de fossiele brandstoffen en de belasting van ons milieu met alle gevolgen van dien.

Er is gelukkig aandacht in het project voor landelijke inpassing en maatregelen voor biodiversiteit. Het is een open kommen landschap dat mooi in stand blijft. EDL is het gezicht van De Liemers en is een initiatiefgroep van inwoners van De Liemers, waarbij we de belangen van de inwoners zo goed mogelijk proberen te borgen. Ook IX Zon heeft veel oog en respect voor hoe wij de dingen in De Liemers zien. We spreken dezelfde taal.

Ik vind het ook belangrijk dat de opbrengsten die we met de opwek in Zonnig Duiven verdienen, terug gaat naar de inwoners in dit gebied en niet naar commerciële partijen of buitenlandse investeerders. De lusten en de lasten dus eerlijk verdelen en onafhankelijk worden van Russische of andere fossiele energiebronnen en natuurlijk onze leefomgeving verduurzamen.”

Waarom is het belangrijk dat de coöperatie en daarmee wij als inwoners en bedrijven mede-eigenaar worden van Zonnepark Zonnig Duiven?

 “Omdat je voor de helft eigenaar wordt van iets waar je de komende 30 jaar aan vast zit. Hiermee kun je invloed uitoefenen op de stroomprijzen en daar waar het geld naartoe gaat.”

Inwoners en bedrijven uit de Liemers kunnen zich aanmelden als lid van de initiatiefgroep Energie De Liemers van REIJE. Waarom zou men dat doen?

“Je wilt dingen in eigen hand hebben en in plaats van afhankelijk te zijn zelfvoorzienend. Zo zorgen we er ook voor dat het geld dat verdiend wordt ook in de Liemers blijft.

Wat komt zoal kijken bij de ontwikkeling van zo´n project: wat moet je allemaal doen om het te realiseren, hoe lang duurt dat?

“Dat is een proces van jaren. Het gaat erom veel externe financiële bronnen te bundelen en omwonenden mee te krijgen. Ook het vergunningsproces is een intensief verhaal. Op dit moment ligt de vraag bij de gemeente Duiven of het project een looptijd van 30 jaar mag krijgen, in plaats van 25 jaar. Een looptijd van 25 jaar is onvoldoende voor de coöperatie om in te kunnen stappen, het is dan financieel te risicovol en niet haalbaar. Het project kan dan mogelijk wel door gaan, maar de coöperatie zal niet instappen.

Wat is de planning? Wanneer wordt het zonnepark gerealiseerd?

“De planning is zo’n beetje 2027. Maar hier gaat heel wat aan vooraf, zoals de risicovolle participatiefase, de vergunningsaanvraag en de bezwaartermijnen. Na de risicovolle fase volgt er een participatiefase met zo laag mogelijke instapbedragen zodat iedereen kan meedoen. Daarnaast wordt het proces wel ook bemoeilijkt door de grillig geworden energiemarkt waarin de prijzen alle kanten opgaan. Reden te meer om niet meer afhankelijk te zijn!”


Mensen en bedrijven uit de omgeving kunnen mee investeren in het project. Hoe werkt dat?

“In september kun je inschrijven om mee te investeren in de ontwikkelingsfase van Zonnepark Zonnig Duiven. Dit wordt de eerste investeringsronde, met een hoger risico. Op een later moment kun je ook nog meedoen en investeren. Dan is het risico lager, omdat het project verder ontwikkeld is en meer zekerheid heeft. Wie meer wil weten, kan het beste inschrijven voor de nieuwsbrief of als lid.”

 Stel dat ik een geschikt dak weet voor een collectief zonnepanelenproject, kan REIJE mij dan ook helpen? Waar moet ik me dan melden?

“Jazeker kan REIJE dan helpen, hoewel het wel bemoeilijkt wordt door de overbelasting op het net waar we tegenwoordig mee te maken hebben. Zowel TenneT voor de hoofdinfrastructuur als Liander voor de regionale netten hebben hun maximale netcapaciteit hebben bereikt in Gelderland, Flevoland en Utrecht. Er is daarom de komende jaren weinig mogelijkheid om zon- en windprojecten aan te sluiten op het net. Let wel voor Zonnig Duiven gaan we de ontsluiting vanzelfsprekend wel goed regelen. Mocht je daarnaast ook een accutechniek, cablepooling, opslag of flexoplossing weten, meld je dan bij info@rijnenijsselenergie.nl.”