Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

De Duivense gemeenteraad is akkoord met de realisering van 93 hectare zonnepanelen en vijf tot acht extra windturbines in het Duivense Broek. Maar exploitanten moeten het wel eerst eens worden met de grondeigenaren en de gemeente eist dat ongeveer de helft van de zonnepanelen en windturbines in lokaal eigendom komt. Een belangrijke gegadigde is de cooperatie Energie De Liemers.

De cooperatie is vorig jaar ontstaan tijdens bijeenkomsten die de gemeente organiseerde over de plannen in het Duivense Broek.

Paul van Kuilenburg, Jerry Pieters en Martin Werker deden mee en werden enthousiast. Van Kuilenburg is voorzitter van de cooperatie. Hij woont met zijn gezin aan de Kerkstraat in het Duivense Broek, op letterlijk een steenworp afstand van het toekomstige ‘energiepark’.

“Ik wilde als omwonende natuurlijk weten wat er gaat spelen in mijn omgeving. Er werd ook informatie gegeven over het opzetten van een cooperatie om de opbrengsten zoveel mogelijk lokaal te laten terugvloeien. Toen heb ik samen met enkele anderen mijn vinger opgestoken”, vertelt Van Kuilenburg.

‘Bewoners moeten invloed kunnen hebben op wat er in hun leefomgeving gebeurt’

De volgende stap was de daadwerkelijke oprichting van de cooperatie, die bewust de hele Liemers als ‘werkterrein’ heeft en onafhankelijk is van Liemerse gemeenten.

“Dit soort projecten gaan ook elders in De Liemers een rol spelen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners in het gebied een bijdrage kunnen leveren en invloed kunnen uitoefenen op wat er in hun leefomgeving gebeurt.” Het bestuur van de cooperatie bestaat intussen uit zes personen, maar versterking is van harte welkom. Ook wordt samengewerkt met de koepelorganisaties, waardoor Energie De Liemers kan putten uit de kennis en ervaring van andere energiecooperaties.

Mede-eigenaar worden

Van Kuilenburg voelt zich niet alleen betrokken, omdat hij in het Duivense Broek woont. “De energietransitie is een belangrijke opgave voor ons allemaal en is ook een verantwoordelijkheid die ik als vader van vier kinderen voel. Als we minder fossiele brandstoffen willen gebruiken, kunnen we niet zonder zonne- en windenergie. Het is in mijn ogen dan ook logisch dat Duiven daar een bijdrage aan wil leveren.”

Maar Van Kuilenburg vindt het net zo logisch dat de omgeving invloed krijgt. Dat betekent volgens hem dat de cooperatie straks mede-eigenaar wordt. “Je hebt de meeste invloed als je zelf financieel participeert. De ontwikkelaar stapt er vroeg of laat uit, want die wil zijn investering terugverdienen. Dan is het belangrijk dat je dan je inbreng behoudt.”

Meepraten over beleid

Om financieel te kunnen participeren heeft de cooperatie geld nodig. Daarom zijn er allerlei mogelijkheden voor inwoners van De Liemers – en bedrijven uit het gebied – om mee te doen. Bijvoorbeeld door voor 24 euro per jaar lid te worden. “Net als bij een vereniging kun je dan meepraten over het beleid”, legt Van Kuilenburg uit. En net als bij verenigingen is het mogelijk om sponsor of donateur te worden. Energie De Liemers hoopt dit jaar uit te komen op honderdvijftig leden en uiteindelijk door te groeien naar minimaal vijfhonderd leden.

Leden, sponsors en donateurs krijgen voor hun financiele bijdrage geen rendement terug. Dat ligt anders bij participanten. “Dat zijn een soort aandeelhouders. Ze stoppen er meer geld in, bijvoorbeeld 1000 euro, en krijgen daar naar rato van hun inleg ook wat voor terug. Overigens alleen financieel, dus niet meer invloed.” Participanten moeten in De Liemers wonen. Dat staat in de statuten van de cooperatie. Van Kuilenburg: “We willen geen partijen van buiten De Liemers. De gemeente eist niet voor niets dat circa 50 procent in lokaal eigendom komt.”

Buurthuis of jeugdzorg

De cooperatie zal straks zelf ook inkomsten hebben uit de exploitatie van de zonnepanelen en windturbines. Dat geld wordt besteed aan maatschappelijke doelen. Klimaat, milieu en landschap liggen dan voor de hand, erkent Van Kuilenburg, maar wat hem betreft mag het best wat breder.

“De cooperatie wil bijdragen aan maatschappelijk belangrijke zaken. Dat kan ook een buurthuis zijn of iets op het gebied van de jeugdzorg. Vergelijk het met de Rabobank, die als cooperatie aan allerlei doelen geld geeft. “ Volgens Van Kuilenburg zijn er andere energiecooperaties in den lande die ook een brede maatschappelijke functie beogen.

De voorzitter van Energie De Liemers waarschuwt wel dat er geen mega-inkomsten in het verschiet liggen. “Als het om enkele tienduizenden euro’s per jaar gaat, mogen we al heel blij zijn. Wij zullen heel transparant zijn over onze inkomsten en wat we daarmee gaan doen.”

Wie lid wil worden of wil helpen – er is behoefte aan mensen met specifieke kennis op het gebied van bijvoorbeeld projectmanagement – kan mailen naar info@energiedeliemers.nl.

(Bron: Duivens Nieuwsblad 9 maart 2022)