Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

Doelbedrag Zonaandelen ruim gehaald

Het aantal inschrijvingen heeft de verwachtingen overstegen. In totaal schreven 50 leden zich in, samen voor € 159.000. Van dit bedrag ontvingen we inschrijvingen voor € 90.000 uit de Liemers. Het doel was om een groot deel van de inschrijvingen in de Liemers op te halen, dus daar zijn we heel blij mee. Deze inschrijvers krijgen voorrang bij de toekenning.  Dit betekent dat we het beoogd op te halen bedrag van € 100.000 gehaald hebben. Een mooi resultaat!

Toekenning Zonaandelen in twee stappen
Het aantal inschrijvingen voor Zonaandelen Zonnig Duiven Ontwikkeling heeft de verwachtingen overstegen. We onderzoeken of we wellicht meer Zonaandelen gaan toekennen dan voor de beoogde €100.000. Het bestuur is voornemens om het op te halen bedrag inderdaad te verhogen, maar helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om hier een besluit over te nemen. Daarom heeft het bestuur in overleg met de Financiële Commissie besloten de toekenning Zonaandelen in twee stappen te doen. Zonaandelen zijn inmiddels toegekend aan leden uit de Liemers. Over toekenning van de overige Zonaandelen wordt medio december een besluit genomen.

In de participatievoorwaarden is opgenomen dat de omvang van de uitgifte vergroot kan worden tot maximaal 150 projectparticipaties, oftewel € 150.000, indien dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het project. 

Het bestuur heeft besloten de toekenning van Zonaandelen te laten verlopen in twee stappen:
1. De aangevraagde Zonaandelen zijn toegekend aan leden uit de Liemers. Dit betreft een totaalbedrag van € 90.000. De leden die dit betreft hebben inmiddels een bericht en verzoek inleg ontvangen.
2. Over de overige aangevraagde Zonaandelen, inschrijvingen van leden die niet in de Liemers wonen, wordt begin/medio december een besluit genomen. Het kan zijn dat het doelbedrag toch op €100.000 wordt vastgesteld of wordt verhoogd tot een bedrag van max. € 150.000. Op basis van het uiteindelijke doelbedrag worden de resterende Zonaandelen toegekend aan de inschrijvers vanbuiten de Liemers. Meer tijd nodig voor besluit doelbedrag en toekenning restant Zonaandelen.

We hebben wat meer tijd nodig om te bepalen tot welk bedrag het doelbedrag verhoogd wordt. Redenen hiervoor zijn:

  • De verwachting dat we de aanvullende provinciale lening in 2024 toch pas later in het voorjaar of misschien helemaal niet kunnen aanvragen (afhankelijk van keuzes provinciaal beleid wordt de regeling wel of niet weer opengesteld). Dit gaan we nogmaals met de Provincieafstemmen.
  • We weten inmiddels dat het strategisch verstandig en waarschijnlijk goedkoper (tariefverhoging in 2024) is om de netaansluiting op onderstation Duiven (nog te bouwen, gereed 2027/2028) nu alvast te reserveren, in plaats van te wachten tot (later in) 2024. Daarbij hoort een grote aanbetaling. We wachten nog op de definitieve offerte.
  • We zijn in gesprek met OostNL over een aanvullende lening (deels ook in plaats van de provinciale lening) maar kennen de voorwaarden hiervan nog niet. We nemen daarom nog een aantal weken om een goed besluit te kunnen nemen voor het project op basis van de benodigde financiering en voorwaarden (o.a. rentecondities).