Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

Doelbedrag verhoogd en extra Zonaandelen toegekend

Er was in totaal voor een bedrag van € 159.000 voor Zonaandelen ingeschreven. Aan alle inschrijvers uit de Liemers zijn al Zonaandelen toegekend, conform de voorrangsregels in de voorwaarden. Daarnaast is in december besloten, door het bestuur na overleg met de Financiële Commissie, om het doelbedrag te verhogen van € 100.000 naar € 150.000.

De resterende Zonaandelen kunnen, tot een bedrag van € 150.000, daarom nu ook worden toegekend. Dit besluit is gebaseerd op de uitgaven in 2023 en begroting en liquiditeitsprognose voor 2024 voor Zonnepark Zonnig Duiven. De (extra) inkomsten van de Zonaandelen worden gebruikt voor financiering van de projectontwikkeling zoals beschreven in de informatiebrochure.

De toekenning is gedaan conform de werkwijze beschreven in het participatiereglement en er zijn dus 9 Zonaandelen (€ 9.000) niet toegekend. Iedereen die heeft ingeschreven, heeft Zonaandelen toegekend gekregen. Een aantal inschrijvers hebben minder Zonaandelen toegekend gekregen dan het aantal waarvoor zij hebben ingeschreven. 

Alle inschrijvers die in deze tweede toekenningsronde Zonaandelen toegekend gekregen hebben, hebben hierover inmiddels persoonlijk bericht ontvangen.