Coöperatie Energie de Liemers

logo edl png

Na het positieve ALV besluit op 5 april, hebben EDL/REIJE en IX Zon eind april een samenwerkingsovereenkomst getekend. In april heeft EDL/REIJE due diligence (projectcontrole) uitgevoerd op het project Zonnepark Zonnig Duiven. Het project en de projectinformatie zijn goed bevonden.

Energie de Liemers heeft begin mei de optie bevestigd om 50% aandeelhouder te worden van Zonnepark Zonnig Duiven, onder twee voorwaarden: de looptijd van het project moet dan 30 jaar zijn en de financiering is rond. EDL/REIJE is nu bezig met de voorbereiding en financiering van de overname van 50% van de aandelen. Naar verwachting kunnen we medio juli de aandelen overnemen.

Zoals in de ALV besloten, zal EDL/REIJE alleen instappen in Zonnepark Zonnig Duiven BV als aandeelhouder als de looptijd van het project verlengd is naar 30 jaar. Wanneer de looptijd maar 25 jaar is, is het project te risicovol voor onze energiecoöperatie en zal het moeilijk zijn het project met lokale burgers en bedrijven te financieren.

De looptijd is onderdeel van het ‘Beleidskader Initiatieven grootschalige opwek wind- en zonne-energie gemeente Duiven’. Het College van B&W van de gemeente Duiven heeft mede op ons verzoek aan de gemeenteraad voorgesteld om de looptijd van de vergunning van dit soort projecten te verlengen van 25 naar 30 jaar. Op donderdag 15 juni is dit besproken op de debatavond van de gemeenteraad. Binnenkort wordt tijdens een volgende gemeenteraadsbijeenkomst het besluit genomen.

Voor onze financiering van de aankoop van 50% van de aandelen en financiering van 50% van de ontwikkelkosten hebben we drie bronnen. REIJE stelt €100.000 uit reserves beschikbaar (en tijdelijk nog €50.000 aanvullend). Daarnaast hebben we bij de provincie Gelderland een lening aangevraagd voor €124.527, deze aanvraag wordt naar verwachting binnenkort goedgekeurd. In september kunnen leden van EDL en REIJE inschrijven voor ontwikkelparticipaties. We streven ernaar €100.000 op te halen met deze uitgifte. Dan hebben we voldoende middelen voor de aankoop en de eerstkomende 1,5-2 jaar van de ontwikkeling van het Zonnepark. Later zullen we meer geld/inleg proberen op te halen bij de provincie en leden.